Built with Berta

 1. [Türkçe metin için lütfen aşağıya devam ediniz]

  Photography Workshop with Martina Hoogland Ivanow: 'Isolation and belonging, working with juxtapositions in photography'
  November 22-27 (Workshop is 6 days long and meetings will last all day long starting at 10:00, except for the first day -Sunday- which will start at 13:00)
  SALT Galata, IstanbuI
  Final date for applications is Monday, October 26th

  [The workshop is free of charge and 10 participants will be selected among the applications]

  SALT and Geniş Açı Project Office’s collaboration on photography events continues with Photography Workshop by Martina Hoogland Ivanow. Participants will be invited to focus on a personal theme and their final works will be publicly presented at SALT Galata on November 27.

  Swedish photographer Martina Hoogland Ivanow’s photographic image is the last link of a chain, which ties isolated observations to comprehensive insight, telling of the complexity of life. The use of dark, fascinating aesthetics in her works raises a number of questions concerning the “outside” as well as the condition of being an outsider. As such, her inquiries comprise not only the subject, but also the viewer of the image. “To me” says Hoogland Ivanow, “photography means to work with the unconscious, with technique but also with reality. I want to create a room for the viewer and I want to deal with questions rather than answers.”

  The workshop will start with close presentations and a debate by Hoogland Ivanow and participants on November 22. On the second day, participants will be asked to present two separate five-image selections of what they consider their most and least pleasing works, in order to initiate a group discussion. Later they will focus on their own projects, on which they will individually exchange views with Hoogland Ivanow. Their works will be shared publicly on the last day in the workshop space.

  To apply you may fill out the online application form, providing a link of your portfolio with a maximum of 30 photographs selected from one or two series until October 26. Upon Geniş Açı Project Office’s evaluation of applications, ten selected participants will be notified by October 30 for the workshop. Please note that participants are expected to present their physical print portfolios to the workshop.

  Hoogland Ivanow will also conduct a Portfolio Review with a second group of applicants on November 25. Selected participants will be notified in early November.

  The workshop will be held in English and free of charge.

  You can find the application form here: http://bit.ly/1LlY3XD

  Photography Workshop by Martina Hoogland Ivanow is supported by the Consulate General of Sweden in Istanbul.

  For questions and detailed information:
  Geniş Açı Project Office
  http://www.gapo.org/
  0212 251 7003


  Martina Hoogland Ivanow, born in Stockholm in 1973, at the age of 18 moved to Paris and later New York, to study photography, and became an established fashion photographer in London in the 1990s. At the beginning of the 2000s she decided to move back to Stockholm, where she still lives and works, in order to focus on her artistic projects. Hoogland Ivanow’s work has been exhibited at Moderna Museet (Stockholm), The Barbican (London), Gun Gallery (Stockholm), Kulturhuset (Stockholm), Künstlerhaus Bethanien (Berlin) and Hermes Foundation (New York). She has received numerous grants, awards and residencies including the two year working grant from the Swedish Art Council and support from Längmanska Kulturstiftelsen and Swedish Art Council for her latest publication. She has three published books: Far too Close (SteidlMACK, 2011); Speedway (Livraison, 2013) and Circular Wait + Satellite (Livrasion and Art and Theory Publishing, 2015).

  /////

  Martina Hoogland Ivanow ile Fotoğraf Atölyesi: 'Tecrit ve aidiyet, fotoğrafta yan yanalıklar'
  22-27 Kasım (Atölye toplam 6 gün olup oturumlar her gün 10:00'da başlayıp tüm gün sürecektir, sadece ilk günkü -Pazar- oturum 13:00'te başlayacaktır)
  SALT Galata, Istanbul
  Son başvuru tarihi: 26 Ekim Pazartesi

  [Atölyeye katılım ücretsizdir ve başvurular arasından 10 kişi seçilecektir]

  SALT ve Geniş Açı Proje Ofisi iş birliğiyle düzenlenen fotoğraf etkinlikleri, Martina Hoogland Ivanow’un Fotoğraf Atölyesi ile devam ediyor. Her katılımcının kişisel bir temaya odaklanacağı atölyede üretilen işler, 27 Kasım’da SALT Galata’da yapılacak bir sunumda paylaşılacak.

  İsveçli fotoğrafçı Martina Hoogland Ivanow’un üretiminde fotoğrafik imge, bireysel gözlemleri içgörülere bağlayarak hayatın karmaşıklığına işaret eden bir zincirin son halkası gibidir. İşlerindeki karanlık tonlar ve etkileyici estetik, “dışarı”ya ve “dışarıdan biri” olmaya dair bir dizi soruyu tetikler. Bu soruları imgenin öznesi kadar ona bakanlara da yönelten Hoogland Ivanow’a göre, fotoğraf bilinçaltıyla, teknikle ve aynı zamanda gerçeklikle çalışmaktır: “İzleyici için bir alan yaratmak ve cevaplardan çok sorularla uğraşmak istiyorum.”

  Atölye 22 Kasım’da, Hoogland Ivanow ile katılımcıların aralarında yapacağı karşılıklı sunum ve değerlendirmelerle başlayacak. İkinci gün, katılımcılardan, memnun oldukları ve olmadıkları işlerinden seçtikleri beşer fotoğraflık iki grup bağlamında bir tartışma yürütmeleri istenecek. Ardından, Hoogland Ivanow ile fikir alışverişi içerisinde geliştirilen kişisel projeler, atölyenin son günü aynı mekânda, herkesin katılımına açık bir etkinlikte sunulacak.

  Atölyeye katılım için 26 Ekim’e kadar online başvuru formunun doldurulması ve bir veya iki seri biçiminde hazırlanmış, en fazla 30 fotoğraflık dijital portfolyo linkinin forma eklenmesi gerekmektedir. Geniş Açı Proje Ofisi tarafından portfolyolar bazında yapılacak değerlendirme sonucunda toplam 10 katılımcı, en geç 30 Ekim’de bilgilendirilerek atölyeye davet edilecektir. Katılımcıların atölyeye basılı portfolyolarını getirmeleri beklenmektedir.

  Hoogland Ivanow, atölyenin yanı sıra 25 Kasım’da, başvuranlar arasından ikinci bir grupla Portfolyo Değerlendirmesi yapacak. Bu değerlendirmeye davet edilecek katılımcılar, Kasım ayı başında bilgilendirilecektir.

  Atölye dili İngilizce’dir. Türkçe konuşmak isteyen katılımcılara çeviri desteği sağlanacaktır. Katılım ücretsizdir.

  Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz: http://bit.ly/1KqqA9d

  Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için:
  Geniş Açı Proje Ofisi
  http://www.gapo.org/
  0212 251 7003

  Bu etkinlik, İstanbul’daki İsveç Başkonsolosluğu tarafından desteklenmektedir.


  Martina Hoogland Ivanow 1973’te Stockholm’de doğdu. 18 yaşındayken fotoğraf eğitimi almak üzere Paris’e, ardından New York’a taşındı. 1990’larda, Londra’da tanınmış bir moda fotoğrafçısı olarak üretim yaptı. 2000’lerin başında, hâlen yaşadığı ve çalıştığı Stockholm’e dönerek sanat projelerine odaklanmaya karar verdi. Hoogland Ivanow’un işleri, Moderna Museet (Stockholm), The Barbican (Londra), Gun Gallery (Stockholm), Kulturhuset (Stockholm), Künstlerhaus Bethanien (Berlin) ve Hermes Foundation’da (New York) sergilendi. Fotoğrafçı, Swedish Art Council’dan edindiği iki yıllık çalışma bursu ve son yayını için Längmanska Kulturstiftelsen ile Swedish Art Council’ın sağladığı desteğin yanı sıra çok sayıda ödül, burs ve misafir programı daveti kazandı. Hoogland Ivanow’un yayımlanmış kitapları şunlardır: Far too Close (SteidlMACK, 2011); Speedway (Livraison, 2013) ve Circular Wait + Satellite (Livrasion and Art and Theory Publishing, 2015).