Built with Berta

 1. [Please scroll down for English]

  NOOR-Nikon Belgesel Fotoğrafta Ustalık Sınıfı için İstanbul'a gelecek olan Amerikalı fotoğrafçı Jon Lowenstein, ustalık sınıfı etkinlikleri kapsamında 26 Mart Çarşamba Saat 19:00’da Salt Galata’da bir sanatçı konuşması gerçekleştirecek. On yılı aşkın bir süredir çalışmakta olduğu ‘South Side’ serisi üzerine konuşacak olan Lowenstein, statükoyu sorgulayan uzun dönemli ve ayrıntılı belgesel fotoğraf projeleriyle tanınıyor.

  Lowenstein ‘South Side’ı şu sözlerle anlatıyor: “Uzun bir süredir Chicago South Side’da yaşayan biri olarak, lekelenmiş kent yaşamıyla ilgili artık gelenekselleşmiş tanımlamaları aşmanın yollarını arıyorum. Geçtiğimiz on yılı, South Side’ın canlı ruhunu belgeleyerek ve enerjik değişimlerini film üzerine kaydederek geçirdim. Bir yandan şehri ve şehrin hayat dolu ve güçlü insanlarını gözlemlerken diğer yandan da South Side’ın tarihine eleştirel bir bakış getirmeye çalıştım.

  Günümüzde South Side, öğretici tarihsel bir fonksiyonu olan sosyo-kültürel bir güç. Medeniyetin bu parçası, eski ile yeni, batı ile doğu, kuzey ile güney ve bunlara benzer tüm ikilemler arasında bir aracı işlevi görüyor. Bundan dolayı, Şikago ve onun soğuk South Side parçası aslında mikrokozmik ölçekte bir Amerika olarak nitelendirilebilir. South Side, sakinlerinin yeni çevrelerine ayak uydurmak için yön değiştiriyor ama kimi zaman kendini yenileme konusunda hantal kaldığı da oluyor.

  'South Side', sakinlerinin dilinden, filtrelemeden, ham, gerçek, dürüst ama yine de yaşadığım ve çalıştığım bu bölgedeki insanlarla aramdaki kişisel işbirliğine dayanan bir estetik barındırıyor. 'South Side' benzersiz bir Amerikan zamanı ve mekânına dair bütünleştirici bir ifade biçimi. Bu katılımcı proje, on yılı aşkın bir süredir belgelediğim bu yer üzerine yeni bir diyalog ortamı yaratmaya ön ayak olacaktır diye umuyorum.”

  NOOR fotoğraf ajansı ve vakfı ile Nikon Europe dünyanın farklı bölgelerindeki gelişmekte olan pazarlarlardaki belgesel fotoğrafçıları desteklemek amacıyla her yıl bir ustalar sınıfı düzenliyor.

  2014 programı Geniş Açı Proje Ofisi işbirliğiyle 24-28 Mart tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Ustalık Sınıfı'na, 153 başvuru arasından, Azerbaycan, Ermenistan, Filistin, Gürcistan, Irak, İran, Kıbrıs, Lübnan, Ürdün, Suriye ve Türkiye'den 15 katılımcı seçildi.

  Beş gün sürecek atölye boyunca, 15 katılımcı, NOOR üyesi üç fotoğrafçı Andrea Bruce, Benedicte Kurzen ve Jon Lowenstein ve NOOR direktörü Evelien Kunst ile deneyimlerini paylaşacak, portfolyoları üzerinde çalışacak, edit etme yeteneklerini ilerletecek ve hikâyeler seçip onları geliştirmenin yollarını öğrenecek.

  [ENG]

  As part of the NOOR-Nikon Masterclass in Documentary Photography NOOR, Nikon and GAPO present an ‘open lecture’ by Jon Lowenstein at Salt Galata, Istanbul Wednesday 26 March at 19:00. Jon Lowenstein will show work from his ongoing series South Side

  Lowenstein writes about the work: "As a long-time Chicago South Side resident I seek to transcend the traditional depictions of a sullied urban milieu. I have spent the past decade documenting the South Side’s living soul, capturing its vibrant vicissitudes on film. I expose the gazing critical eye to the history of the South Side by offering a vital means of observing a city whose people are alive and powerful, to the extent that I live amongst and create from these shifting surroundings.

  Today, the South Side is a socio-cultural force of a pragmatic historic functionality. This portion of our civilization acts as mediating lever between new and old, east and west, north and south and all such Manichean binaries. Hence, Chicago and its stony South Side isle, is America in its microcosmic midland form. It shifts to meet the new contours of its inhabitants, sometimes gaping awkwardly before it restates itself.

  What does South Side mean? Told by the community with fewer filters, more raw, real, honest and still with an aesthetic that’s a personal collaboration between myself and the community where I live and work South Side becomes a true integrative expression of a uniquely American time and place. This participatory media project will help to open a new dialogic space in a place that I have been documenting for more than a decade."

  NOOR photo agency and foundation and Nikon Europe support documentary photographers from emerging markets all over the world through the organization of annual motivational masterclasses.

  The 2014 program takes place in Istanbul, Turkey, organized in collaboration with Genis Aci Project Office (GAPO), 24 March through to 28 March 2014. For the workshop 15 participants have been selected coming from Armenia, Azerbaijan, Cyprus, Georgia, Iraq, Iran, Jordan, Lebanon, Palestine, Syria and Turkey.

  During the five days of the workshop, the participants, together with three member photographers of NOOR, Andrea BruceBenedicte Kurzen and Jon Lowenstein, and NOOR’s managing director, Evelien Kunst, will share experiences, work on portfolios, improve editing skills and learn how to pick up and develop stories.