top of page

Portfolyo Değerlendirmeleri II

4 Haziran 2016, SALT Ulus, Ankara

Değerlendiriciler: Deniz Artun, Klara Källström & Thobias Fäldt, Ersan Ocak, Metehan Özcan, Ahmet Sel, Yusuf Sevinçli
Katılımcılar: Aytaç Togay, Burak Ercan, Güneş Sönmez, İbrahim Karakütük, İpek Çınar, Mert Acar, Merve Bozcu, Murat Akbayrak, Naile Kaş, Özlem Eser, Selen Tuğrul, Senem Sinem, Serhat Kır, Sibel Acar, Yusuf Can Albayrak, Zuhal Azazi

GAPO ve SALT iş birliğiyle düzenlenen tartışma ve üretim odaklı fotoğraf etkinliklerinden 'Portfolyo Değerlendirmeleri II', şehirle ilişki kuran işlerden oluşan 'Cümleden öteye bir şehir vardı' sergisi paralelinde 'kent' kavramı çerçevesinde SALT Ulus'ta düzenlendi. Farklı tekniklerle üretim yapan amatör ve profesyonel fotoğrafçıları editör, küratör, sanatçı, galerici ve eğitmenlerle bir araya getiren 'Portfolyo Değerlendirmeleri'nin ilki 18 Nisan 2015'te SALT Galata'da düzenlenmişti.

Kent yaşamını oluşturan detay ve dinamikler, kentlerin karşı karşıya kaldığı sorunlar ve kentleri anlamlı kılan kişileri konu edinen belgesel çalışmalar; şiddet içeren kentsel dönüşüm müdahaleleri dâhil olmak üzere, kentlerin ruhunu ve ruhsuzluğunu yansıtan mimari unsurlara odaklı fotoğraflar; gündelik yaşamın sürpriz ve karşılaşmalarıyla şekillenen sokak fotoğrafları; kişisel deneyimleri yaşandıkları mekânla birlikte ele alan görsel belgeler; bugüne dair olanı arşiv ve buluntu malzemeler aracılığıyla hafıza ile buluşturan çalışmalar ve hayalî kentlerin kurgusal imgeleri gibi kentle ilişkili fotografik serilerle başvuru yapan 50 isim arasından portfolyolar bazında yapılan inceleme sonucunda belirlenen 24 katılımcı, tercih sıralamalarına göre üç değerlendiriciyle 20’şer dakikalık görüşmelerde bulundu.

bottom of page