top of page

Yarına Bakmak

[Orijinal Başlık: Türkiye’de Fotoğraf Sanatının Dünü Bugünü Yarını?]

Refik Akyüz, Serdar Darendeliler

Foto Atlas, Sayı 19, Kasım 2014

Aslında bu yazının ‘Türkiye’de sanat fotoğrafı’ minvalinde bir yazı olması gerekiyordu. Fakat ‘sanat fotoğrafı’ tanımının ikircikli ve muğlak yapısı, taşıdığı ‘belge’ olma niteliğinden ötürü ilk tahlilde belgesel fotoğraf olarak tanımlamaya alıştığımız pek çok işin mecrasının beklendiği üzere artık gazeteler ya da dergiler değil galeriler, müzeler ya da kitap formu olması, günümüzde ‘belge’ ile ‘sanat’ yapan fotoğrafçıların sayısının azımsanamayacak ölçülerde olması ve daha birçok neden, bizi ‘Türkiye’de sanat fotoğrafı’ sularında yüzmekten özellikle geri koydu. Zaten önceki sayfalarda Orhan Cem Çetin’in yazısında da okuduğunuz üzere belgesel fotoğraf ile sanat olan fotoğraf arasında bir ayrıştırma yapmaya yönelik tartışma ve değerlendirmelere bir zaman sonra gerek duymayacağız. Bu nedenlerle, ‘Türkiye’de sanat fotoğrafı’ gibi tanımlanması güç ve anlamsız olabilecek bir işe girişmekten ya da ‘Türkiye’de fotoğraf sanatının dünü bugünü’ gibi uzun bir hazırlık aşaması gerektiren, kapsamlı ve bu yazının sınırlarından daha geniş bir alana ihtiyaç duyan bir incelemeden kaçınarak -ki başlıktaki çizikler bu sebeptendir, dünü ve bugünü inkâr ya da görmezden gelmekten değil- ‘Türkiye’de fotoğraf sanatının yarını’ olma potansiyeli olan -ki başlıktaki soru işaretinin sebebi de bu ‘bilinmezlik’tir-, önümüzdeki yıllarda isimlerini daha sık duymayı umduğumuz, farklı tarzlarda üretim yapan yeni nesil fotoğrafçılardan oluşan bir önerme yapmayı yeğledik. Bu seçkiye -sanat olan fotoğrafla ilişkilendirmek adına galeriler dünyasına göz kırparak ve farklı bir mecra daha açabilmek adına- hali hazırda bir galeriyle anlaşması olmayan isimleri dahil ettiğimizin altını özellikle çizmek isteriz. Yoksa 2000’li yıllardan -hatta çok daha gerilerden- başlayarak ‘sanat piyasası’nda yer edinmeyi başaran isimleri de katıp üç-dört misli bir seçki yapılabilirdi. Burada yer alan fotoğrafçılar, kendilerini sosyal belgesel fotoğrafa yakın gören isimlerden kişisel belgesele yakın duranlara, arşiv malzemesinden yola çıkarak hafıza, temsil ve kimlik sorunsalını görselleştirenlerden metin ve fotoğrafı bir arada kullananlara geniş bir yelpazeden oluşuyor. Pek çoğu daha önce çeşitli festivallerde, alternatif mekânlarda ya da galerilerde açılan kişisel ve karma sergilerde yer aldılar. Yine pek çoğu kitap formuna ilgi duyuyor ve çalışmalarının nihai sunumunu kitaplar üzerinden düşünüyor. Elbette bu seçkinin dışında kalan da pek çok isim var. Takip eden sayfalarda, soyadı sırasıyla, kısa özgeçmişleri ve ‘yakın gelecekte fotoğrafla ilgili hayaliniz/hedefiniz nedir?’ sorusuna verdikleri yanıtlar eşliğinde işlerinden örnekleri göreceğiniz fotoğrafçılar, umuyoruz ki siz Foto Atlas okuyucuları için ufuk açıcı ve ilham verici olacaktır.

[Tüm makaleyi pdf olarak görüntelemek ve indirmek için tıklayın]

bottom of page