top of page

70'lerden Bugüne Fotoğrafta Güncel Trendler

2007-2021

Fotoğrafla ilgilenen her seviyede katılımcıya yönelik bu atölye, 1970’lerden bugüne fotoğraftaki belli başlı eğilimleri çeşitli başlıklar altında ele alıyor. Sadece amatör/profesyonel fotoğrafçıların değil, sanatla ve fotoğrafla ilgili herkesin takip edebileceği atölye, katılımcıları farklı isimler ve yaklaşımlarla tanıştırarak fotoğrafın son 40-50 yılda genişleyen sınırlarını keşfetmelerini hedefliyor.

‘70'lerden Bugüne Fotoğrafta Güncel Trendler’, fotoğrafta ‘bireysel vizyon/kişisel dil’in ne olduğu, bunun nasıl ortaya çıkarılabileceği, kişinin kendi enerjisini/yeteneklerini/ilgi alanlarını etkili bir şekilde nasıl fotoğrafa aktarabileceği konuları etrafında şekilleniyor. Bu doğrultuda, fotoğraf tarihinden ve özellikle 1970’lerden itibaren fotoğraftaki güncel akımlardan örnekler belli başlıklar altında incelenir, Stephen Shore'dan Cindy Sherman'a, Alec Soth’dan Gregory Crewdson'a çağdaş fotoğrafa yön veren birçok ismin çalışmaları mercek altına alınıyor, fotoğrafçılarla ilgili belgeseller izleniyor ve dönemsel karşılaştırmalar yapılıyor.

İçeriği sürekli güncellenen ‘70'lerden Bugüne Fotoğrafta Güncel Trendler’, 2007’den bugüne dek İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da lise öğrencilerinden ileri amatör fotoğrafçılara farklı seviyelerden katılımcılarla çeşitli defalar gerçekleştirildi.

bottom of page