top of page

Aileyi Fotoğrafla Oluşturmak

Gökhun Baltacı yürütücülüğünde çalışan katılımcılar: Umut Kambak, Şeniz Polat, Burcu Solmaz

Pelin Buzluk yürütücülüğünde çalışan katılımcılar: Hatice Ataç, Özlem Dengiz Uğur, Derya Güçlü, İnan Öner

Cemil Batur Gökçeer yürütücülüğünde çalışan katılımcılar: Eda Abay, Çağıl Erkay, Göksel Keysan

Atölye Tarihleri: 18-19 Ocak, 25 Ocak, 9 Şubat, 15-16 Şubat 2020

Sergi Tarihleri: 19-23 Şubat 2020

GAPO ve SALT iş birliğiyle, Nur Koçak'ın Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki 'Mutluluk Resimlerimiz' sergisi paralelinde programlanan 'Aileyi Fotoğrafla Oluşturmak' atölyesinde ressam Gökhun Baltacı, yazar Pelin Buzluk ve fotoğrafçı Cemil Batur Gökçeer'in yürütücülüğündeki 10 katılımcı, aile fotoğraflarının kişisel tarih yazımının yanı sıra aile kavramı ve aileye mahsus ortak belleğin oluşumundaki yerini sorgulayan işler üretti. 

Sırasıyla 1888 ve 1900’de piyasaya çıkarılan Kodak Camera ve Brownie, fotoğrafı daha geniş kitlelerce ulaşılabilir hâle getirerek amatörler arasında yaygınlaşan bir pratiğe dönüştürdü. Endüstrileşme öncesinin yaşam ve üretim alanları aynı olan geleneksel yapıda, köklü ve büyük ailelerinden ev dışında çalışan, zamanla yarışan, modern çekirdek aile yapısına geçişle birlikte anılar gitgide birleştirici bir rol üstlendi. Bu zorlu görev için en uygun araç olan ve albümlerde özenle bir araya getirilen aile fotoğrafları, gelecek nesillere aktarılacak bir arşiv koleksiyonu teşkil ederken duruşlardan kıyafetlere pek çok detayla döneminin “ideal aile”sini tanımlayıp kutsayan temsiller olageldi.

Koçak’ın kendi aile albümlerine dayalı fotogerçekçi resimlerinden yola çıkarak hazırlanan program, Gülsüm Depeli, Gülbin Özdamar Akarçay ve Naz Önen'in 18 Ocak'taki genel katılıma açık sunumları ile başladı. 'Aileyi Fotoğrafla Oluşturmak' atölyesinde yürütücüler ve katılımcılar, kendi aile albümlerini ya da buluntu arşiv malzemelerini kullanarak veya yeni üretimlerle aile imgesi, ortak geçmiş, hafıza, aile içi roller, günümüz ailesi ve sonradan edinilmiş aile gibi kavramlarla aile fotoğraflarının ilişkisini yorumlayıp sorgulayan işler geliştirdi. Sanatçı inisiyatifi Torun'un ev sahipliğinde gerçekleşen atölyenin sonuçları, 16 Şubat'taki ilk sunumların ardından 19-23 Şubat tarihleri arasında da sergi olarak izleyicilerle buluştu.

bottom of page