top of page

İstanbul Ansiklopedisi'ni Fotoğrafla Yorumlamak

Osman Bozkurt yürütücülüğünde çalışan katılımcılar: Büşra Soydemir, Eda Emirdağ, Elif Kahveci, Sıla Bozdeveci

Hasan Deniz yürütücülüğünde çalışan katılımcılar:Ekin Çekiç, Oğulcan Arslan, Sezgi Olgaç, Okan Özdemir

Cemre Yeşil Gönenli yürütücülüğünde çalışan katılımcılar:Ani Ekin Özdemir, Ekin İlke Ünsal, Meltem Kaya, İmge Ildem

Atölye Tarihleri: 11-12-18-25-26 Mayıs 2019

GAPO ve SALT işbirliğiyle, SALT Beyoğlu’ndaki 'İstasyon: İstanbul Ansiklopedisi' kapsamında, Osman Bozkurt, Hasan Deniz ile Cemre Yeşil Gönenli’nin yürütücülüğünde gerçekleştirilen atölyede katılımcılar ve yürütücüler, İstanbul Ansiklopedisi’nden seçtikleri maddeleri fotoğrafla yeniden yorumladılar.

Reşad Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi’nde, dönemin matbaa teknikleri fotoğraf basımına elverdiği hâlde, fotoğraflar temelinde çizilen illüstrasyonlar kullanır. Yüksek baskı ve kâğıt maliyetleriyle açıklanabilecek bu tercihin diğer nedenleri, illüstrasyonların maddelerdeki tarihsel bağlamı daha iyi yansıtması ve her ciltte görsel bir tutarlılık sağlamayı mümkün kılması olabilir. Ayrıca, illüstrasyonun fotoğrafa göre sadeliği, daha kolay manipüle edilebilmesi ve bir tür idealize görsellik yaratması da etkenler arasında sayılabilir. Peki, maddelere çizimler yerine fotoğraflar eşlik etseydi, hatta maddelerin kendisi birer fotoğraf olsaydı nasıl bir yayın ortaya çıkardı? 

Bu sorudan yola çıkarak GAPO'nun koordinasyonuyla programlanan ve SALT Araştırma ve Programlar Direktörü Meriç Öner ile İstanbul Ansiklopedisi Arşivi Proje Sorumlusu Cansu Yapıcı'nın ansiklopediyi anlattığı oturumla başlayan atölyede, yürütücülerin önceden belirlediği maddelerin yanı sıra katılımcıların kendi ilgi alanları doğrultusunda seçtikleri ansiklopedi maddelerinin güncel fotoğraflar ya da arşiv malzemeleri kullanılarak görsel temsilleri oluşturuldu. Atölye kapsamındaki üretimler 26 Mayıs'ta bir günlük mini bir sergiyle SALT Beyoğlu Mutfak'ta izlenime sunuldu.

bottom of page