top of page

Yaşayan Mekân Yaşanan Mekân

Katılımcılar: Seda Açıkoğlu, Leyla Akan, Dilşad Aladağ, Dilara Arısoy, Arek İpekli, Korhan Karaoysal, Şehri Kartal, Onur Kılıç, Pelin Kılıç, Çiğdem Mahsunlar, Kemal Öztürk, İbrahim Özvarış, Işıl Yaman, Begüm Yamanlar & M. Can Tanyeli, Zeynel Yüzügüzel

Tarihler: 2-3 Aralık, 9-10 Aralık, 23 Aralık 2017, 13-14 Ocak 2018
 

GAPO ve SALT iş birliğiyle düzenlenen Yaşayan Mekân Yaşanan Mekân, Aralık 2017-Ocak 2018’de, on altı katılımcıyla, toplam yedi oturumluk bir program çerçevesinde gerçekleşti. 'Yaşayan Mekân Yaşanan Mekân’ın ilk oturumlarında Ali Taptık, 19. yüzyıldan bugüne mimarlık ile fotoğrafın etkileşimini değerlendirirken; Sena Özfiliz, mimarî mekânın yaşam döngüsü içerisinde belgelenmesi konusuna dayalı sunumunda, mimarî fotoğrafta alternatif yaklaşımlara odaklandı. 

Atölyenin genel katılıma açık sunumlarındaysa Ayfer Bartu Candan, sosyoloji ve sosyal antropoloji ile fotoğraf arasında temsiliyet meselesi üzerinden bir bağ kurarak başladığı sunumunda yapılı çevre ve kimlik inşası ilişkisi, başka bir tarihin üzerini örten mekânlar, sosyal eşitsizliklerin mekânlar aracılığıyla giderek ayrışması, gecekondu dönüşüm projeleri ve toplumsal hafıza gibi pek çok konuya değinirken; Umut Şumnu, konut ve barınma meselelerini merkezine alan Sivil Mimari Bellek ve İkramiye Apartmanları projelerinin çıkış noktalarından ve nasıl hayata geçirildiklerinden bahsederek başladığı sunumunu toplumsal hareketlerle eş zamanlı olarak kooperatif apartmanları kavramının ortaya çıkışı ve bunun Ankara’daki örneklerinden biri olan Cinnah 19’u detaylandırarak devam etti. Ali Taptik ve Sevgi Ortaç da bugüne kadar yaptıkları işler arasından seçtikleri örnekler üzerinden yapılı çevre meselesine nasıl baktıklarını ve pratiklerini anlattı.

Takip eden oturumlarda, GAPO’nun yürütücülüğünde, katılımcıların yapmayı planladıkları çalışmalar tartışıldı ve süreç içerisinde üretilen işler, 3 Şubat 2018’de SALT Galata’da izlenime sunuldu.

bottom of page