top of page

Visual Narratives: European Borderlines

Sanatçılar: Andrejs Strokins (LV), Cemil Batur Gökçeer (TR), Ana Catarina Pinho (PT), Hallgerður Halgrimsdóttir (IS), Tiago Casanova (PT), Valdis Thor (IS), André Príncipe (PT), Ilze Vanaga (LV), Heiða Helgadóttir (IS), Sevim Sancaktar (TR), Reinis Hofmanis (LV),

Ahmet Can Boyan (TR)

Eğitmenler: George Georgiou (GB), Vanessa Winship (GB)

Proje Koordinatörleri: Julija Berkoviča, Iveta Vaivode [ISSP], Serdar Darendeliler, Refik Akyüz [GAPO], Ângela Berlinde [Maiolaro],

Pétur Thomsen, Bjargey Ólafsðóttir [FISL]

Partner Kurumlar: ISSP (LV), GAPO (TR), MAIOCLARO (PT), FISL (IS)

Destekçi Kurumlar: European Cultural Foundation, Arts and Culture program of the Open Society Program

Proje tarihleri: Nisan 2011-Eylül 2012

‘Visual Narratives: European Borderlines’, Avrupa’nın ‘köşeleri’nde yer alan dört ülkeden -Letonya, Türkiye, Portekiz, İzlanda- 12 genç fotoğrafçıyı bir araya getirerek ‘sınır’ teması üzerine çalışmalarına aracılık eden, 1 yıl süreli, tartışma ve üretim odaklı bir proje. Avrupa’nın sınırlarındaki ülkelerde yaşayan insanların görsel hikâyelerini toplamak için fiziksel ve kültürel sınırlardan geçen 12 fotoğrafçının birbirinden bağımsız ve ortak deneyimlerini bir araya getiren ‘Visual Narratives: European Borderlines’, fotoğraf alanındaki eğitim olanaklarının görece kısıtlı olduğu bu ülkelerdeki genç yetenekleri, kendilerini geliştirmeleri yönünde teşvik etmek ve aralarında gelişmesi umulan kişisel ve eleştirel diyalog çerçevesinde de desteklemek amacıyla yola çıktı.

Projenin 12 katılımcısına 1 yıl boyunca iki deneyimli fotoğrafçı, George Georgiou ve Vanessa Winship danışmanlık yaptı. Projeye her ülkeden bir kurum ortaklaşa destek verdi; Letonya’dan ISSP, Türkiye’den GAPO, Portekiz’den Maioclaro ve İzlanda’dan FISL süreçte aktif olarak yer aldılar. Projenin üretim süreci 2011 Ağustosunda Letonya’da yapılan bir atölyeyle başladı ve Temmuz 2012’de Türkiye’de gerçekleşen değerlendirme atölyesiyle de sonuçlandı. Her fotoğrafçı bu süre içinde hem kendi ülkesinde hem de diğer bir proje ülkesinde çalıştı ve süreç boyunca danışmanlarıyla gerek mesajlaşarak gerekse Skype aracılığıyla konuşarak destek ve geri dönüşler aldı.

‘Avrupa’nın Sınırları’ konusunun, katılımcıların serbest yorumlamasına bırakıldığı projede, Tiago, Catarina ve Andrejs’in fotoğraflarındaki coğrafî sınır kavramından André ve Hallgerður’un çalışmalarındaki günlük tutma yaklaşımına, Reinis’in tipografik yaklaşımından Sevim ve Valdis’in kimlik konulu çalışmalarına, Batur ve Ilze’nin kişisel ve psikolojik sınırları inceledikleri işlerinden Can’ın ev kavramı hakkındaki dolaylı araştırmasına ve son olarak Heiða’nın mutluluk tasvirlerine yer veren birbirinden farklı yorumları görmek mümkün.

Proje kapsamında üretilen işler, hem bir sergide bir araya getirildi hem de katılımcıların birbirleriyle yaptıkları söyleşilere de yer veren bir kitapta yayımlandı. Proje çıktıları Türkiye'de Bursa, Diyarbakır ve İstanbul'da, Portekiz'de Braga'da ve İzlanda'da Reykjavík'te sergilenirken birçok festivalde de projeksiyon olarak izlenime sunuldu. Projenin web sitesinden işlerin geniş seçkilerine ve blog'undan da proje sürecinde katılımcıların üretimlerine dair paylaşımlarına ulaşılabilir.

bottom of page