top of page

Manuel Çıtak - islomania

12 Mayıs-2 Temmuz, Depo, İstanbul
Küratörler: Refik Akyüz, Serdar Darendeliler

GAPO’dan Refik Akyüz ve Serdar Darendeliler’in küratörlüğünü üstlendiği, Manuel Çıtak’ın ilk kişisel sergisi islomania, adını ilk olarak yazar Lawrence Durrell’in Reflections on a Marine Venus’ (1953) isimli kitabında kullandığı ve nadir ama bilinmez olmayan bir hastalık olarak tanımladığı ada sarhoşluğu’ndan alıyor. 

Çıtak’ın en bilinen ve en fazla dolaşıma giren işlerinin başında insan ve deniz ilişkisini konu alan fotoğrafları gelir. 90’lı yıllarda farklı coğrafyalarda, özellikle de Akdeniz çevresinde çektiği ilk dönem insan-deniz ilişkisi fotoğraflarının büyük bir bölümünde sükûnet, rehavet, zamanın durma hissi ve kendiyle baş başa kalma hali hakimdir. 2000’li yılların başına tarihlenen Karadeniz kıyısındaki Kilyos fotoğraflarında ise mahşerî kalabalıklar baskın bir rol oynar. İnsan-deniz (doğa) ilişkisi ve kendiyle başbaşa kalma durumunu farklı bir boyuta taşıyan ‘islomania’da ise Çıtak, hem biçimsel hem de yaklaşım olarak yeni bir dil kuruyor. Daha önceki işlerinde pek görmediğimiz ama doğanın içinde olmayı daha iyi vurgulaması için de kullanılan renk öğesi ve geniş panoramalar, fotoğraflara yeni bir boyut/katman ekliyor. Her şeyden izole yaşamlar, sade ama etkileyici coğrafyalar, doğanın tam içinde olma ve kendini bu sükûnete bırakma hali, ister insansız geniş manzaralar ister doğayla bütünleşen insanlar olsun, bu serideki tüm fotoğraflara sirayet etmiş durumda.

Bugüne dek belgesel fotoğraf tarzında ürettiği siyah beyaz işleriyle bilinen Çıtak, islomaniadaki fotoğrafları için “Görüntüler bir anlamda arınmayı, kaçışı, kendini kapatmayı, izole olmayı, bütünden ayrılmayı ortaya koyarken, ben de orada olayın bir parçası olarak aynı ruh halinde, gördüklerinizin ve gördüklerimin öznesi gibiyim.” diyerek artık sadece bir gözlemci değil ama kendisinin de paylaştığı bir duygu durumunu yansıttığının altını çiziyor. Çıtak’ın önceki serilerinden, spontane olmamaları ve belli bir kurgu unsuru barındırmaları nedeniyle de ayrışan islomanianın sergi broşürünü pdf olarak indirmek için tıklayın.

bottom of page