top of page

Çekmeden Fotoğraf

[Fotoğraf çekmeden fotoğraf yapmak üzerine bir atölye]

Katılımcılar: Başak Altın, Pelin Aytemiz, Öykü Canlı, Ayşe Nur Çakır, İpek Çınar, Buse Dalgakıran, Kayahan Kaya, Naz Önen, Evren Özesen, Seda Usubütün, Cansu Yıldıran, Kemal Yıldız

Tarihler: 27-28 Mayıs, 17-18 Haziran 2018

GAPO ve SALT iş birliğiyle düzenlenen tartışma ve üretim odaklı fotoğraf etkinliklerinden 'Çekmeden Fotoğraf', SALT Ulus'taki 'Arşivden çıktı' sunumlarına temel teşkil eden ‘arşiv’ kavramının fotoğraf üretiminde farklı açılardan nasıl incelenebileceği etrafında şekilleniyordu. Altı oturumdan oluşan atölye, GAPO'nun yürütücülüğünde, davetli sanatçı ve görsel araştırmacıların eşliğinde gerçekleştirildi.

20. yüzyılın son çeyreğinden bu yana gitgide daha çok sanatçı, aile albümleri, anonim buluntu fotoğraflar, stüdyo arşivleri, kamu ve kurum arşivleri, reklam fotoğrafları, çevrimiçi görseller gibi çeşitli hazır/üretilmiş malzemelerle çalışıyor. Bu bağlamda programlanan atölye, Ege Berensel'in, buluntu imajın ontolojisi, görsel/sanatsal araştırma stratejileri ve otonom arşiv kuramı gibi konuları irdeleyen sunumuyla başladı. İlk gün programı, çeşitli hazır malzemelerle çalışan Ege Kanar, Zeynep Kayan ve Metehan Özcan'ın herkesin katılımına açık sunumlarıyla sürdü.

GAPO ve konuk eğitmenlerin eşliğinde yapılan fikir geliştirme oturumunda, atölye katılımcılarıyla üretmeyi planladıkları projeler tartışıldı. Üç haftalık bir üretim sürecini takiben, atölye kapsamında üretilen işler mini bir sergiyle SALT Ulus'ta izlenime sunuldu.

bottom of page