top of page

Genç Soluklar

2001, 2004, 2005, 2007

Çalışmalarını dar bir çevrenin dışına çıkarma şansını yakalayamamış ve Türkiye fotoğrafında “Ben de varım!” demek isteyen genç fotoğrafçıların işlerini fotoğrafseverlerle buluşturma amacını taşıyan bir keşif projesi olan 'Genç Soluklar'ın ilki 2001 yılında gerçekleştirildi. Tek tek fotoğraflar üzerinden yapılan değerlendirmeler üzerine kurulu fotoğraf yarışmaları mekanizmasının dışında bir yapısı olan 'Genç Soluklar', ülke fotoğrafındaki o dönemki durgunluğu bir nebze de olsa kırmayı, yeni isimlere/yaklaşımlara öncelik tanımayı ve fotoğrafçıların zamana yayılan belirli bir konu üzerine çalıştıkları, belli bir dil/duygu/yaklaşım bütünlüğü olan tematik çalışmalar yapmasını teşvik etmeyi hedefliyordu. 2001 yılındaki 'Genç Soluklar'a başvuran 108 fotoğrafçı arasından seçilen 7 ismin çalışmaları, Geniş Açı Fotoğraf Sanatı Dergisi'nin 20. sayısında yayımlandı.

İlk 'Genç Soluklar'ın uyandırdığı ilgi üzerine 2004 ve 2005 yıllarında İstanbul Fotoğraf Merkezi'nin işbirliğiyle düzenlenen ikinci ve üçüncü edisyonda seçilen 26 ismin çalışmaları hem Geniş Açı'nın Türkçe/İngilizce özel sayılarında hem de İstanbul, İzmir, Eskişehir, Bursa ve Çanakkale gibi şehirlerde sergi olarak izlenime sunuldu. 

'Genç Soluklar' projesinin ilk üç ayağından seçilen 8 fotoğrafçının çalışmaları, 2006 yazında, 'Türkiye'den Genç Fotoğraf' başlığı altında St.Petersburg'taki Rusya Ulusal Fotoğraf Merkezi'nde sergilendi.

2007 yılında gerçekleştirilen dördüncü edisyonda seçilen 5 ismin ve portfolyolarıyla göze çarpan ama kimi eksiklikleri ve aksayan yönleri nedeniyle 'Dikkat Çekenler' grubuna dahil edilen 10 ismin çalışmaları, yine Geniş Açı'nın özel bir sayısında yayımlandı ve İzmir, Ankara, Bursa ve Çanakkale'de sergilendi.

'Genç Soluklar'ın dört edisyonunda yer alan tüm fotoğrafçıların çalışmalarını görmek için: www.gencsoluklar.com

bottom of page