top of page

Senin kopyan hangisi?

[Gerçeklik, orijinallik, özgün kopyalar, mevcut kopyalar ve diğer şeyler üzerine bir fotoğraf atölyesi]

​Katılımcılar: Canan Erbil Onur Ciddi, Erdem Varol, Doruk Kumkumoğlu, M. Cevahir Akbaş, Emin Yüksel, Doğan Arslan, Bekir Dindar,

Yiğit Kahraman, Simru Hazal Civan, Merve Seçkin, Ecem Doğan

Tarihler: Kasım-Aralık 2016

Geniş Açı Proje Ofisi ve SALT iş birliğiyle düzenlenen ve SALT Galata’daki 'Tek ve Çok' sergisine temel teşkil eden özgün kopyalar kavramının fotoğraftaki yansımaları etrafında şekillenen 'Senin kopyan hangisi?', Kasım-Aralık 2016’da, on iki katılımcıyla, toplam sekiz oturumluk bir program çerçevesinde GAPO'nun yürütücülüğünde gerçekleşti.

Fotoğraf, icadından bu yana hayatın ya da gerçeğin birebir yansıması, bir çeşit özgün kopya olarak kabul edilir. Fotoğrafçıların önemli bir çoğunluğu da, özgün fotografik kopyalarını yaratma idealinin izinde ilerler. Bilhassa klasik anlamıyla belgesel fotoğraf, bu nitelikle özdeşleştirilerek gerçeklikle yan yana anılır. Öte yandan, yeni kopyalar yaratmak yerine mevcut kopyalarla (anı fotoğrafları, buluntu fotoğraflar, arşiv malzemeleri) çalışmayı yeğleyen, bunları işlerinin ana malzemesi kılan fotoğrafçılar da bulunmaktadır. Üstelik fotoğraf, çoğaltılabilir olması sayesinde birden fazla birbirinden farklı özgün kopya üretilmesine imkân tanır.

'Senin kopyan hangisi? atölyesi, fotoğrafın tüm bu özelliklerinin tartışılarak katılımcıların işlerinin değerlendirileceği bir oturumla başladı. Akabindeki iki oturum, Rana Öztürk ve Özge Ersoy'un sanat tarihinde ve fotoğraf özelinde orijinallik, özgün kopyalar ve hazır yapım nesneler üzerine sunumlarından oluşurken, genel katılıma açık sunumlarda arşiv ya da anı fotoğrafları gibi buluntu malzemelerle çalışan Metehan Özcan, Ege Kanar, Selim Süme ve özgün fotografik kopyalar yaratmayı yeğleyen Ekin Özbiçer, Alp Sime ve Melisa Önel kendi pratik ve tecrübelerini aktardılar. 

Atölye kapsamında üretilmesi ya da geliştirilmesi planlanan işlerin tartışılıp yol haritasının çizildiği oturumların ardından katılımcılar, Senin kopyan hangisi? kapsamında tartışılan konular ışığında projelerini geliştirdiler ve ürettikleri işler 28 Ocak 2017’de SALT Galata’da izlenime sunuldu.

bottom of page