top of page

Yakın Dönem Türkiye Fotoğrafı

11 Şubat 2017, Leica Akademie, İstanbul

12 Şubat 2017, Ka Atölye, Ankara

Geniş Açı Proje Ofisi'nin geliştirdiği ve yürütücülüğünü üstlendiği 'Yakın Dönem Türkiye Fotoğrafı', 11 Şubat 2017 Cumartesi günü Leica Akademie’de (İstanbul), 12 Şubat 2017 Pazar günü ise Ka Atölye'de (Ankara) gerçekleşti. 'Yakın Dönem Türkiye Fotoğrafı', GAPO'nun bir diğer atölyesi ‘70’lerden Bugüne Fotoğrafta Güncel Trendler’dekine benzer bir şekilde belli başlıklar üzerinden ilerleyerek son çeyrek yüzyılda Türkiye'deki fotoğraf üretimine dair neler söylenebilir sorusunun yanıtını arıyor.

1839’daki icadından hemen kısa bir süre sonra Osmanlı İmparatorluğu topraklarına öncelikle yabancı gezginlerin getirdiği bir yenilik olarak giren daha sonra da ağırlıkla İstanbul’da peşi sıra açılan stüdyolarla Osmanlı’nın son dönemlerinde modernitenin bir ürünü olarak parlak bir seyir izleyen fotoğraf, dönem dönem dünyadan kopuk bir tablo çizse de, özellikle son 25-30 yılda, iletişim kanallarındaki çeşitliliğin ve bilginin yaygınlaşma hızının artmasıyla da birlikte, dünyadaki yükselişine paralel bir şekilde Türkiye’de de çeşitlenme ve zenginleşme yolunda ilerliyor. 

Bu paralel yükselişi temel alan 'Yakın Dönem Türkiye Fotoğrafı', fotoğrafın bu topraklardaki macerasının bir özeti ve galeriler, kurumlar, koleksiyonerler, inisiyatifler, festivaller, yayınlar gibi temel unsurlar bağlamında bugünkü genel çerçeveyi çizen bir girizgâhın ardından, Türkiye'deki yakın dönem fotoğraf üretimine odaklanacak. 90'lardan bugüne uzanan zaman diliminde üretilen işlerin Kişisel Belgeseller, Hikâye Anlatıcıları, Yeni Belgeselciler ve Yeniden Yorumlayıcılar gibi çeşitli başlıklar altında ele alınmasıyla hem yakın geçmişe dair bir hafıza tazelenmesi, hem kategoriler aracılığıyla işler arasında yeni bağlar kurulması, hem de yakın dönem fotoğraf üretimine daha geniş bir perspektiften bakılması amaçlanıyor. 

bottom of page