top of page

Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK

2012-2018

'Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK', 2012'de Anadolu Kültür tarafından, docİstanbul – Belgesel Araştırmalar Merkezi ve Geniş Açı Proje Ofisi iş birliğiyle, İstanbul-Diyarbakır merkezli yürütülen bir kültürel ve sanatsal üretim programı olarak başladı. Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan gençleri bir araya getirerek şehirlerine dair hikâyeleri görsel araçlarla anlatmalarını, şehirlerin çok dilli ve çok kültürlü yapısını, güncel değişiklikleri bugünün tanıklığı üzerinden ifade edebilmelerini amaçlayan BAK projesi, bir arada yaşama olanaklarını ve umudunu paylaşmak isteyen herkese açık bir alan olarak tasarlandı.
Üretimin her aşaması için tasarlanan alternatif atölyeler aracılığıyla gençlerin deneyim ve kaynak imkânlarını ve söz alanlarını genişletmeyi amaç edinen projenin kuruluşunu takip eden altı yıl süresince, programın içerik ve yöntemi fotoğraf ve video alanında BAK'ın danışmanlığını yürüten docİstanbul – Belgesel Araştırmalar Merkezi ve Geniş Açı Proje Ofisi ekipleriyle birlikte tasarlandı ve uygulandı. 2012-2018 arasında programın üç ayrı dönemi boyunca toplam 12 şehirden 60 genç birlikte şehirlerinden hikâyeler anlattıkları fotoğraf ve video çalışmaları ürettiler. 200'ün üzerinde genç BAK'ın eğitimlerine katıldı ve binlerce izleyici BAK'ın işlerinin gösterildiği sergi ve gösterim programlarında bu hikâyelerle buluştu. Farklı şehirlerde çeşitli kamu ve kültür kurumları, kolektifler yıllar içinde BAK'ın heyecanına ortak oldular, atölye ve eğitimlere ev sahipliği yaptılar. Fotoğrafçılar, sinemacılar, güncel sanatçılar, akademisyenler BAK'ın genişleyen ekibine eğitmen ve konuşmacı olarak dâhil oldular.
BAK, 2017'den itibaren yüz yüze buluşmaların, eğitim ve üretim programlarının yanı sıra, gençlerin katılımını ve daha çok sesin bir aradalığını genişletmeyi esas alarak çevrimiçi bir platforma dönüştü. Türkiye'nin her yerinden genç hikâye anlatıcılarının fotoğraf ve video çalışmalarını açık çağrılar kapsamında paylaştığı, yazar, sanatçı ve akademisyenlerin bu üretimler üzerine incelemeler yazdığı, belgesel fotoğraf ve video alanında üretilmiş çeviri kaynakları çevrimiçi paylaşıma açarak, bilgi üretiminin yanı sıra eleştirel görsel hikâye okumacılığını da teşvik eden bir web sitesi. BAK, derinleşen deneyimi ile birlikte fotoğraf ve video alanında üretimlerini görünür kılmak isteyen hikâye anlatıcılarının bir araya geldiği bir topluluk olmayı sürdürüyor.

bottom of page