top of page

Zamane İstanbulları

22 Aralık 2022 - 17 Eylül 2023, Pera Müzesi, İstanbul

Sanatçılar: Silva Bingaz, Osman Bozkurt, Ci Demi, Kıvılcım S. Güngörün, Ekin Özbiçer, Emin Özmen, Ahmet Sel, Ali Taptık, Kerem Uzel, Erdem Varol, Cansu Yıldıran

Yazarlar: Yaşar Adnan Adanalı, Fırat Genç, Şebnem İşigüzel, Melisa Kesmez, Biray Kolluoğlu, N. Gamze Toksoy, Sibel Yardımcı
Küratörler: Refik Akyüz, Serdar Darendeliler

İstanbul, adı Konstantinopolis olduğundan beri envai çeşit çağrışımlar yaratan, pek çoklarınca bilinen ve biteviye arzulanan müstesna bir kent. Adeta bünyesinde farklı katmanlarda farklı kentleri barındıran, herkes için farklı bir anlam ve tahayyül yaratan bir “üst” kent. Yaşadığımız son çeyrek yüzyıl ise İstanbul’un fiziki anlamda katlanarak büyüdüğü, kültürel değişime uğradığı, giderek geçmişiyle bağını kaybettiği veya kaybettirildiği ilginç bir dönem. İşte 'Zamane İstanbulları', değişip dönüşmekte olan bu “üst” kentin bugününe yönelik katmanlı ve yenilikçi bir bakış oluşturma umuduyla şekillenen ve eş zamanlı deneyimlenen çeşitli İstanbullardan güncel görsel anlatıları bir araya getiren bir fotoğraf sergisi. 

Birbirinden farklı tarzlarda üreten, kentle kurdukları ilişki değişken, İstanbul’da yaşayan 11 fotoğrafçının daha önce bir bütün olarak sergilenmemiş yakın tarihli çalışmalarına alan açan 'Zamane İstanbulları', belli temalar altında İstanbul’dan kesitler alıyor. Bu kesitler, kentteki sosyal/politik hareketliliklerden kentin eğretiliklerle bezeli yapılı çevresi ve sürdürülebilirlikten uzak kent peyzajlarına; son on yılda iyice belirginleşen göç meselesinden “öteki” olarak etiketlenmeden yaşayabilmek için İstanbul’a sığınan genç bireylere; son çeyrek yüzyılda sayıları katlanarak artan mega projelerden biri olan, siyasi ve ekolojik açıdan tartışmalı Kanal İstanbul projesine; sanatçıların kentle kurdukları kişisel bağı fotoğraflarına yansıtma pratikleri ve kentin sokaklarında her gün karşımıza çıkan olağanüstü ama aslında bir o kadar da olağan tuhaflıklara ilişkin işlere dek uzanıyor. 

Küratörlüğünü Refik Akyüz ve Serdar Darendeliler’in üstlendiği 'Zamane İstanbulları', İstanbul’a ilişkin direkt veya dolaylı anlatılarla bir yandan içinde bulunduğumuz döneme dair kritik ve yaratıcı bir görsel okuma denemesi ortaya koymaya çalışırken bir yandan da yer verdiği farklı kuşaklardan, tecrübelerden ve yaklaşımlardan sanatçılarla bugünün İstanbullu fotoğrafçı çeşitliliğine dair bir saptamayı da bir sergi ölçeğinde olabildiğince mümkün kılmayı amaçlıyor. 

7 akademisyen, araştırmacı ve edebiyatçının sergi kataloğu için kaleme aldığı ve sergide de kısa alıntılarla karşımıza çıkan metinlerle zenginleşen 'Zamane İstanbulları', işlerin bütününe dair fikir verebilmeyi hedefleyen çaptaki seçkiler ve sunumlarla, içinde pek çok sergiciği barındıran ve bu sergicikler yan yana geldiğinde de anlamlı bir bütünlük oluşturabilmeyi arzulayan bir sergi. Tıpkı bünyesinde farklı katmanlarda farklı kentleri barındıran, herkes için farklı bir anlam ve tahayyül yaratan bir “üst” kent olan İstanbul gibi… 

'Zamane İstanbulları'nın editoryal metnini orijinal pdf olarak görüntülemek ve indirmek için buraya tıklayın

'Zamane İstanbulları'nı 3 boyutlu olarak gezmek için buraya tıklayın

bottom of page