top of page

Fotoğrafın Türkiye'deki Sancılı Yolculuğu

Refik Akyüz, Serdar Darendeliler

IstanbulArtNews, Şubat 2015, Sayı 17

Türkiye’nin sadece fotoğraf ser- gileyen tek ticari galeri olan Elipsis Galeri’nin geçtiğimiz aylarda kapan- masının ardından, uzun zamandır IAN’nin ajandasında yer alan Türkiye fotoğraf piyasasına ilişkin bir dosya ha- zırlama fikri yeniden gündeme geldi. Türkiye’de fotoğraf, geçmişi çok uzun yıllara dayanıyor ya da bu alanda birey- sel olarak pek çok başarılı isim bulu- nuyor olsa da kurumsallaşma, eğitim, yayınlar, eleştiri ve izleyici yaratma gibi pek çok konudaki eksiklikler ne- deniyle halen tam anlamıyla ayakları üzerinde duramıyor. Fotoğrafın sanat piyasasındaki konumuna ilişkin -en azından fotoğraf dünyasının aktörleri arasındaki karşılaşmalarda sık sık dile getirilen- olumsuz tecrübeler de yaba- na atılacak gibi değil. Hal böyle olunca “Türkiye’de fotoğraf sanatında neden hâlâ gerçek bir piyasası oluşamadı?”, “Yerel enstitüler, galeriler, koleksiyo- nerler, edisyonlu işlere ve fotoğraf gibi artık yeni sayılamayacak bir mecraya neden mesafeli bakıyorlar?”, “Neden hâlâ köklü bir fotoğraf koleksiyonu- muz yok?” gibi sorulardan yola çıkarak hem genel bir değerlendirme yapalım hem de sanatçılar, galeriler, koleksiyo- nerler ve çeşitli kurumların görüşleri eşliğinde Türkiye fotoğraf piyasasının bir fotoğrafını çekelim istedik.

[Tüm makaleyi orijinal pdf olarak görüntülemek ve indirmek için tıklayın]

bottom of page